Grafisk profil

Bilde av Hedmark fylkeskommunes signatur

Vår nye visuelle identitet er bygget på våre visjoner og verdier og har dermed en strategisk forankring. Farger, profilelementer og maler er blant annet inspirert av Hedmarks natur og kjente kunstverk, og de kjennetegnes ved at de er tatt inn i fylkeskommunens drakt og gitt en moderne form.

Vi har behov for å synliggjøre tjenestene og virksomhetsområdene våre. Vår nye visuelle identitet er et viktig verktøy for å samle mange virksomheter under en paraply. Den skal være romslig nok til å favne om alle virksomhetene, samtidig som den skal underbygge våre verdier og virke samlende.

Utgangspunktet for den nye profilen er fylkesvåpenet, i grønt tre oppvoksende sølv barkespader. Hedmark er landets største skogfylke, og har lang historie med skogsdrift. Vi kan også se at skogen er kilde til både innovasjon og nytenkning og dermed bidrar til sysselsetting og samfunnsutvikling.

Barkespaden gir signal om aktivitet, den fører til fremdrift og den gir resultater. Videre er den gitt en form som viser stolthet og tyngde. Den er ikke firkantet og stor, men snarere så overrasker den med runde former og virker spennende. Den kan være seriøs og tung, men den kan også gis farger som gjør den leken og romslig. Bruken av barkespaden som element varierer etter hvilken kommunikasjonsflate den skal fremstå på.

I arbeidet med å skape en ny felles identitet, er profil og logo viktige elementer. Ved å bruke elementene i denne profilmanualen konsist og konsekvent, vil vi signalisere hvem vi er og hva vi ønsker å stå for. I tillegg er det lagt opp til en gjenkjennelseseffekt gjennom at alle virksomheter knyttet til fylkeskommunen følger den samme malen. Profilmanualen vil være under stadig utvikling, ikke minst sett opp mot fremtidige digitale flater.

Er du i tvil om bruken av profilmanualen, ta gjerne kontakt med kommunikasjonsenheten i Hedmark fylkeskommune, telefon 62 54 40 00.