Ledige stillinger

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. 

English speaking applicants

Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. 

Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Mer om politisk organisering.

Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Mer om Hedmark fylkeskommune.

Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.

Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Velkommen som jobbsøker i Hedmark fylkeskommune!

Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:

  • Klikk deg inn på lenken "Ledige stillinger" lenger ned på siden.
  • For å søke elektronisk på fylkeskommunens stillinger, må du registrere deg med brukernavn og passord.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Inaktivitet i mer enn 20 minutter medfører automatisk utlogging. Søknadsprosessen bør derfor fullføres.
  • Det er anledning til å lime inn tekst i søknadsbilde fra andre programmer (for eksempel Word).

Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Hvis du opplever at du ikke får opp hele annonseteksten ved første forsøk, trykk på F5-tasten. Da vil hele teksten komme opp.

Ledige stillinger (Ekstern lenke)