Stabs- og serviceenheter

Stabs- og serviceenhetene skal først og fremst bistå andre enheter i organisasjonen.