Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Hedmark fylkeskommune er fylkeskommunenes egenordning med lovpålagt verne- og helsepersonale. 

BHT arbeider etter Arbeidsmiljøloven § 3-3 og etter forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

BHT har sitt hovedkontor i Fylkeshuset på Hamar, men BHT betjener virksomheter i hele Hedmark fylkeskommune (tannklinikker, videregående skoler og sentraladministrasjonen).

BHT er tverrfaglig sammensatt og skal bistå virksomhetene innen det arbeidsmiljøfaglige området.

BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne,arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.