Personal og organisasjon

Personal og organisasjon er en stabsavdeling tilknyttet fylkesdirektørens kontor.

Avdelingen har blant annet følgende oppgaver:

 • Tilsettinger
 • Oppsigelser
 • Organisasjonsutvikling
 • Personalforvaltning
 • Personalforsikringer
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Sentraladministrasjonens arbeidsmiljøutvalg
 • Samarbeidsutvalget
 • Fellesannonser
 • Forhandlinger i henhold til avtaleverk
 • Drøftinger i henhold til avtaleverk
 • Fortolkninger av lover og avtaler
 • Likestilling
 • Lønns- og personalsystem
 • Personal- og lønnsstatistikk
 • Personalutvikling
 • Lederutvikling
 • Veiledning
 • Personalbanken – personalrelaterte omstillingstiltak
 • Pensjoner
 • Konfliktløsning