Regnskap

Serviceenheten Regnskap har ansvaret for to hovedområder:

 • Regnskap som føres i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av kommuneloven.
 • Lønn som ubetales ihht. avtaleverk, lover og forskrifter.

Regnskap har:

 •  ansvar for at fylkeskommunens samlede utgifter og inntekter blir bokført i regnskapet
 • regnskaps- og lønnsoppdrag for andre med tilknytning til fylkeskommunen.
 • ansvar for alle ut- og innbetalinger som vedrører fylkeskommunen og andre vi har oppdrag for
 • fullstendig avslutning av årsregnskapene for fylkeskommunen og andre
 • klargjøring og registrering av innkomne bilag
 • ansvar for ca. 2.300 lønnsutbetalinger hver måned
 • terminvise oppgjør av moms og diverse trekk
 • behandle saker vedr. pensjoner som innmelding, bekreftelser, veiledning, regnskapsføring, notekrav m.v.
 • innkreving av utestående fordringer og oppfølging av inkasso
 • behandling og registrering av sykepengeattester, refusjonskrav til trygdekontorene, refusjoner fra trygdekontorene, fravær og egenmeldinger