Sekretariat

Sekretariatet har sekretariat- og forkontoransvar for fylkesordføreren, fylkesrådet og fylkesdirektøren.

Sekretariatet sørger for koordinering av arbeidet med saker til politisk behandling og har følgende ansvarsområder:

  • Sekretariat for fylkesting, fylkesråd og fylkesvalgstyre
  • Sekretariat for Ungdommens fylkesting
  • Sekretariat for Råd for likestilling for funksjonshemmede og Hedmark fylkes eldreråd
  • Regionrådene med regionkoordinatorene/regionrådgiverne er administrativt tilknyttet Sekretariatet

Sekretariatet har sju ansatte som holder til i 6. etasje i fylkeshuset på Hamar.

Det er åtte ansatte i regionrådene som har regionkontorer i Kongsvinger, Tynset, Elverum og Hamar.