Strategisk stab

Tilskudd til stedsutvikling for 2015

Fylkesrådet har fordelt 1,3 mill. til 5 ulike stedsutviklingsprosjekt i kommunene i 2015. Klikk på overskriften for å lese mer. For 2016 er det satt av en ramme på  1,5 mill. til stedsutviklingsarbeid i kommunene. Søknadsfrist 1. september 2016