Folkehelse

Barn Bålmat Fiskesprell - Hedmark i teten? I friluftslivsfylket Hedmark har nå 57 barnehager med nesten 100 barnehageansatte fordelt på 7 kurs  deltatt i Fiskesprellkurs trinn 2. Her er bilde av de to pedagogene Tone Sandbakken Mølstad og Hans Christian Johnson som har gjennomført kursene, sammen med rådgiver Sissel Løkra fra Folkehelseteamet.

Her får man lære mer om hvordan sjømat kan brukes i måltidene i barnehagen, og få inspirasjon til hvordan det kan lages mat på bål. I tillegg er det en teoridel med kunnskap om matintoleranse og allergier.

Fiskesprellkursene er gratis og finansieres av fylkeskommunen i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge.

Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar

Folkehelseprofiler 2017

Folkehelseprofiler for 2017 og tidligere år kan nå lastes ned for fylker, kommuner og bydeler. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2016

Takk til alle som bidro til to fine dager på folkehelsekonferansen i Hedmark 2016. Konferansen ble arrangert på Hamar 9.-10. juni, og hadde påvirkningsfaktorer på helse som tema. 

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2015

Fylkesstatistikk for Hedmark er årlige utgivelser med fakta og statistikk om Hedmark innenfor sentrale temaområder som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Barn, miljø og helse: risiko- og helsefremmende faktorer

Folkehelseinstituttet la 09.05.16 fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.  

Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Landets skoler har etterspurt mer veiledning om tilrettelegging for skolemåltid. En oppdatert faglig retningslinje for skolemåltidet skal gjøre det enklere for kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse å finne de gode grepene for å bedre elevenes måltider. 

Påmeldingsfrist 4. mai! Kommuner i Oppland er også invitert. Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet invitere kommuner i Hedmark til seminar den 12. mai.

Side 1 av 12 Neste