Folkehelse

Barn Bålmat Fiskesprell - Hedmark i teten? I friluftslivsfylket Hedmark har nå 57 barnehager med nesten 100 barnehageansatte fordelt på 7 kurs  deltatt i Fiskesprellkurs trinn 2. Her er bilde av de to pedagogene Tone Sandbakken Mølstad og Hans Christian Johnson som har gjennomført kursene, sammen med rådgiver Sissel Løkra fra Folkehelseteamet.

Her får man lære mer om hvordan sjømat kan brukes i måltidene i barnehagen, og få inspirasjon til hvordan det kan lages mat på bål. I tillegg er det en teoridel med kunnskap om matintoleranse og allergier.

Fiskesprellkursene er gratis og finansieres av fylkeskommunen i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge.

Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2015

Fylkesstatistikk for Hedmark er årlige utgivelser med fakta og statistikk om Hedmark innenfor sentrale temaområder som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Barn, miljø og helse: risiko- og helsefremmende faktorer

Folkehelseinstituttet la 09.05.16 fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.  

Well-being på norsk

I folkehelsearbeidet snakkes det stadig oftere om well-being. Rapporten Well-being på norsk er utarbeidet av stipendiat ved Universitetet i Oslo Erik Carlquist. Rapporten er en begrepsdiskusjon om well-being, knyttet til folkehelseperspektivet. I rapporten drøftes det hvordan begrepet kan brukes i folkehelsesammenheng.- her er nyttig informasjon som begrepet!

Meld deg på fiskesprellkurs trinn 2 våren 2016

Hedmark fylkeskommune har gleden av å invitere barnehageansatte til fiskesprellkurs trinn 2 våren 2016: 20/4 Hamarregionen og 11/5 Sør-Østerdalsregionen.

Thea tar imot spikkeknivene foran ansatte og barn i Tjura barnehage.
Aktive unger vant spikkekniver

Tjura Barnehage i Grue vant konkurransen om å være mest ute på tur. Fylkesråd Thomas Breen og Knut Monssen fra Naturskolen roste barnehagen for systematisk jobbing med aktivitet og læring i naturen.

Invitasjon til dagskonferanse om skolemåltidet - en ressurs for trivsel og skolemiljø

Bra mat og måltider i skolen har stor betydning for elevenes kosthold, trivsel og læring. I oktober 2015 ble en ny nasjonal retningslinje for mat og måltider i skolen lansert. Målet med retningslinjen er å bidra til å sikre gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig kvalitet på tilbudet av mat og drikke.

Påmeldingsfrist 4. mai! Kommuner i Oppland er også invitert. Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet invitere kommuner i Hedmark til seminar den 12. mai.

Side 1 av 12 Neste