Regionale planer

Her finner du regionale planer som er gjeldende til enhver tid:

 

Regional plan for Dovrefjellområdet (ekstern lenke)

Vedlegg:Plankart 8,80 MB

Regional plan Forollhogna villreinområde

Vedlegg:Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser i Hedmark 4,84 MB

Regionale vannforvaltningsplaner (ekstern lenke)