Samarbeidsprogram for Hedmark

Samarbeidsprogrammet ble utviklket som Fylkesplanens handlingsdel og Regionalt partnerskaps felles handlingsprogram. Nå er programperioden ute og fylkesplanen for Hedmark er også avviklet. Fylkestinget har vedtatt å opprette et nytt handlingsprogram for Regionalt partnerskap. Regionalt partnerskap er ledet av Hedmark fylkeskommune og er en arena hvor de store regionale utviklingsaktørene i fylket kommer sammen med hensikt om å løse noen av de større regionale utfordringene.

Slik ser dokumentet ut
Foto: Mostafa Pourbayat

Samarbeidsprogram for Hedmark 2012 ble vedtatt i Fylkestinget 25.oktober 2011. Programmet ble rullert årlig med en hovedrullering i 2011. Her finner du siste versjon av programmet:

Samarbeidsprogram for Hedmark 2012 14,41 MB

TiI møtet i Regionalt partnerskap 21. august 2012 ble følgende oversikt presentert som viser status i prosjektene for perioden 15.12.2011 - 15.07.2012.

 

Programmet for 2012 avløste Samarbeidsprogram for Hedmark 2011. Her finner du Regionalt partnerskaps rapport til Fylkestinget for 2011:.

En mer leservennlig kortversjon av årsmeldinga finner du her:

 

 

 

Programmet ble første gang vedtatt i 2009 for 2010: 

 Her finner du også årsmeldingen for 2010.

 

Samarbeidsprogrammet avløste tidligere regional utviklingsprogram.