Unge stemmer i planlegging

Her finner du informasjon om barn og unges interesser i planlegging.

Lovteksten sier følgende: 

Plan- og bygningslovens § 5-1.Medvirkning

"Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte."