Statistikk, kart og analyse

Statistikk, kart og analyse skal bidra med informasjon om fylket.

Via statistikk og analyse undersøkes hvordan utviklingen i fylket har vært og hva vi kan forvente av fremtiden. Bedre statistikk, bedre formidling av statistikk og bedre bruk av statistikk og fakta kan bidra til mer kunnskapsbasert planlegging og forbedre fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

En av flere arenaer for dette er «Fylkesstatistikk for Hedmark» som gjennom årlige utgivelser gir en samlet fremstilling av fakta og tallgrunnlag innenfor ulike samfunnsområder i fylket. Målet er at denne oversikten skal bli et nyttig kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunen, kommunene og andre samarbeidspartnere.

På denne nettsiden finner du også linker til kart og kartverktøy.

Jobber du med kunnskapsgrunnlag i Hedmark? Kunnskap om befolkningsutvikling, interaksjon/pendling, næringsutvikling og øvrig samfunnsutvikling er nødvendig, men også tidskrevende og i noen tilfeller vanskelig tilgjengelig. Samtidig er bruk av statistikk, analyser og forskingsrapporter en viktig forutsetning for å etablere det kunnskapsgrunnlaget som kommuner og regionale aktører trenger i sitt virke.

Fylkeskommunen har derfor startet et nettverk for de som jobber med eller har interesse for kunnskapsgrunnlag knyttet til samfunnsutvikling i Hedmark fylke. Det kan f.eks. være ansatte i kommunene eller andre regionale eller lokale aktører. Nettverket innebærer ingen forpliktelser for de som ønsker å delta. Fylkeskommunen er initiativtaker og vil ta en aktiv rolle for å oppnå formålet med nettverket.

Meld deg som deltaker i nettverket ved å ta kontakt til statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen via e-post på inger.stensgaard.sorensen@hedmark.org eller pr telefon: 400 47 895.

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2017

I fylkesstatistikken for Hedmark som nettopp er ferdigstilt finner du de nyeste faktaene om temaer som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Bilde av befolkningsutvikling
Statistikkpakker for regioner og kommuner i Hedmark

Du kan nå se utviklingen i befolkning, sysselsatte, boligbygging mv. siden år 2000.

Folkemengde i Strandgata i Hamar
Fortsatt vekst i Hedmark

30. september var det registrert 196 731 personer i Hedmark. Det er en økning på 541 innbyggere fra 1. januar. Tre av kommunene på Hedmarken øker mest.

Boliger og husholdninger
Mer enn 35 000 hedmarkinger bor alene

Likevel er det bare 10 000 leiligheter i boligblokk, mens det er 70 000 eneboliger i Hedmark.

Illustrasjon av årsaker til fravær fra arbeid
95 000 sysselsatte i Hedmark

Hedmark har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen i 2017.

Graf som viser befolkningsutvikling
277 flere hedmarkinger

Tallet på hedmarkinger økte med 277 fra 1. til 2. kvartal. Det er mer enn Oslo. Så langt i 2017 ser vi en vekst på 313 personer.

Kart med innvandrerandel
Hver tiende hedmarking er innvandrer

De fleste innvandrere kommer til Hedmark på grunn av familie eller arbeid.

Bilde av laptop
Lav, men økende bredbåndsdekning i Hedmark

God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.

Side 1 av 3 Neste