Inkludering og likestilling

Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. Norsk likestillingspolitikk bygger på likestillingsloven som både omfatter diskrimineringsvern på individnivå og proaktive plikter for alle virksomheter til å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering. Integreringsstrategien for operasjonalisering og integrering av politikken er «mainstreaming». I følge denne strategien skal likestillingsperspektivet gjennomsyre alle samfunnsområder, noe som forutsetter at alle ledere tar ansvar for likestillingsarbeidet på det området i samfunnet de selv har ansvaret for.

Politikere, ledere, planleggere, tjenesteutøvere og andre aktører må ha bevissthet, kunnskap og virkemidler for å kunne igangsette et systematisk likestillingsarbeid i sin virksomhet.

På denne siden finner du aktuelle statistikker og analyser knyttet til likestilling og inkludering.

bilde av to barn
Fylkesstatistikken 2017: Likestilling og inkludering

Her finner du kapitlet om likestilling og inkludering, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.