Nærings- og arbeidsliv

En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv, er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser vil over tid medføre fraflytting og også redusere muligheten for innflytting. Dette vil påvirke befolkningsutviklingen og bosettingsmønsteret i store deler av fylket. I neste omgang vil en da redusere mulighetene for å utnytte Hedmarks ressurser.

På denne siden publiserer vi informasjon, statistikk og analyser knyttet til nærings- og arbeidsliv, reiseliv og arbeidsplassutvikling. Vil du vite mer om fylkeskommunenes rolle som pådriver og initiativtaker for næring og nyskaping og aktiviteter knyttet til dette, finner du mer informasjon ved å følge denne linken: Næring og nyskaping i Hedmark fylkeskommune.

bilde som viser skattefunn for Hedmark
SkatteFUNN i Hedmark

Her kan du lese om bruken av skattefradragsordningen SkatteFUNN i Hedmark.

Fylkesstatistikken 2015: Næringsliv og arbeidsplassutvikling

Her finner du kapitlet om næringsliv og arbeidsplassutvikling, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2015.

Bilde av hytte
Hedmark størst på hytteovernattinger

Her kan du se 2015-tallene for kommersielle hytteovernattinger.

Fylkesstatistikken 2015: Arbeidsliv og sysselsetting

Her finner du kapitlet om arbeidsliv og sysselsetting, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2015.