Nærings- og arbeidsliv

En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv, er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser vil over tid medføre fraflytting og også redusere muligheten for innflytting. Dette vil påvirke befolkningsutviklingen og bosettingsmønsteret i store deler av fylket. I neste omgang vil en da redusere mulighetene for å utnytte Hedmarks ressurser.

På denne siden publiserer vi informasjon, statistikk og analyser knyttet til nærings- og arbeidsliv, reiseliv og arbeidsplassutvikling. Vil du vite mer om fylkeskommunenes rolle som pådriver og initiativtaker for næring og nyskaping og aktiviteter knyttet til dette, finner du mer informasjon ved å følge denne linken: Næring og nyskaping i Hedmark fylkeskommune.

Illustrasjon av årsaker til fravær fra arbeid
95 000 sysselsatte i Hedmark

Hedmark har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen i 2017.

Storsjøen, hytter, fjell, sommer
Hedmark fortsatt størst på hytteovernattinger

Tall for hytteovernattinger for 2016 bekrefter at Hedmark er landets største hyttefylke. Svenskene er de som besøker oss mest. 

Fylkesstatistikken 2017: Næringsliv og arbeidsplassutvikling

Her finner du kapitlet om næringsliv og arbeidsplassutvikling, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.

Fylkesstatistikken 2017: Arbeidsliv og sysselsetting

Her finner du kapitlet om arbeidsliv og sysselsetting, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.

bilde som viser skattefunn for Hedmark
SkatteFUNN i Hedmark

Her kan du lese om bruken av skattefradragsordningen SkatteFUNN i Hedmark.

Bilde av hytte
Hedmark størst på hytteovernattinger

Her kan du se 2015-tallene for kommersielle hytteovernattinger.