Samferdsel og kulturminner

Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på bane. Det er også viktig at gode kollektive tilbud utvikles og ivaretas og at det legges til rette for gående og syklende, slik at fremtidig transportvekst i persontrafikken kan tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel.

På denne siden presenterer vi tall, statistikk og analyser knyttet til samferdsel. Hvis du er interesset i å lese om fylkeskommunens arbeid innenfor samferdsel, finner du mer om dette på følgende sider: Samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

Bus og bil på vei
Økt innpendling til Hedmark

Se hvilke kommuner Hedmarks innbyggere pendler til og grensependlingen. 

syklister
Fylkesstatistikk 2015: Samferdsel og pendling

Her finner du kapitlet om samferdsel og pendling, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2015.

Klebersteinsbruddet kvikne
Fylkesstatistikk 2015: Kulturminner

Her finner du kapitlet om kulturminner, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2015.