Statistikk og fakta om folkehelse

Folkehelseloven stiller krav til at fylkeskommunene skal ha oversikt over befolkningens helse og de faktorer som virker inn på denne.

God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive lokale folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Fylkeskommunen skal understøtte det kommunale folkehelsearbeidet. Dette gjør vi bl.a. gjennom statistikkpakkene som er utarbeidet for hver region, tilgjengeliggjøring av statistikk på nettsidene og gjennomføring av mindre spørreundersøkelser. Vi arrangerer også dialogmøter, kurs og seminarer med statistikk og oversiktsarbeid som tema.