Utdanning

På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser
av gjennomføring og frafall i videregående skole. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.

På denne siden publiserer vi statistikk- og analyser knyttet til tematikken utdanning.

blyant og papir
Fylkesstatistikken 2017: Utdanning

Her finner du kapitlet om utdanning, som er en del av Fylkesstatistikken for Hedmark 2017.