Steds- og lokalsamfunnsutvikling i kommunene

Gode lokalsamfunn og steder er basis for trivsel, attraktivitet og næringsutvikling i Hedmark.

I regional planstrategi for 2016-2020 er dette synligjort i en av de fire hovedsatsingene: Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling. Dette konkretiseres bl.a gjennom:

  • Miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder, og
  • Stedsutvikling i distriktene som bidrar til velferd, folkehelse og styrket livsgrunnlag.

Det er i kommunene folk bor og virker, og kommunene er ansvarlige for planlegging og utvikling av sine lokalsamfunn (jfr. plan- og bygningsloven). Fylkeskommunen søker å støtte kommunene i dette viktige arbeidet på ulike måter, med for eksempel veiledning og ulike tilskuddsordninger.

Stedsutvikling er definert som helhetlig utvikling av et sted som har et navn, en identitet og en geografisk avgrensning. Det omfatter både næringsmessig, sosiokulturell og fysisk videreutvikling av stedet gjennom dynamiske utviklingsprosesser med basis i stedlige ressurser. Helhetlig stedsutvikling krever et bredt samarbeid over tid mellom kommunen og lokalsamfunnet, både næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner. Og forskning viser at ildsjeler er helt nødvendige for å lykkes, sammen med realisering av konkrete tiltak, både små og store. Kommunen som samfunnsutvikler må være hovedansvarlig for slike utviklingsprosjekt. 

Bilde Engerdal
Stedsutvikling Engerdal sentrum

Fylkeskommunen støtter kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Ett av disse samarbeidsprosjektene er Engerdal sentrum.

bilde av glomma
Tilskudd til stedsutvikling 2017

Du finner informasjon om årets tilskuddsmuligheter via denne lenken: Søke tilskudd i Hedmark.

Tilskudd til stedsutvikling 2016

Kommunene kan søke om tilskudd til stedsutvikling. Søknadsfrist er 1. september 2016.

Stasjon og torgplass
STEDSUTVIKLING OG SENTRUMSOPPRUSTING I GLÅMDALEN

I 20 år har det vært jobbet med stedsutvikling i Hedmark, og nå har snart alle kommunesentre gjennomgått en prosess med fornying og opprusting. I 2014 arrangerte Forum for kommunale planleggere konferanse på Hamar med forutgående rundtur i Glåmdalen.

SE HVA VI KAN - UNGDOM SOM RESSURS OG BIDRAGSYTERE I SAMFUNNSBYGGINGA

Seminardag om ungdomsmedvirkning gikk av stabelen på Scandic Hotell Hamar fredag 4. april 2014. Dagen var preget av ungdom både i seminar og i aktivitet.  Dette markerte slutten på delprosjekt ungdomsmedvirkning i LUK lokalsamfunnsutvikling i kommunene) med både arbeidsmetoder (kurs) og konkrete aktiviteter (tilskudd).

Bilde ikke tilgjengelig SE HVA VI KAN - UNGDOM SOM RESSURS OG BIDRAGSYTERE I SAMFUNNSBYGGINGA

Hedmark fylkeskommune inviterer sammen med ungdomsrådene i de 10 LUK – kommunene i Hedmark til seminardag om ungdomsmedvirkning på Scandic Hotel Hamar fredag 4. april 2014. 

Bilde ikke tilgjengelig Nye og tidligere UFT-ere møttes

24. januar møttes dagens ledelse i Ungdommens fylkesting og tidligere ledelse til en mimredag. Hva hadde tiden i UFt betydd for videre studier og karriere, hvilke arbeidsmetoder hadde de brukt hva bruker de nå. Det ble en inspirerende dag også for oss i admimistrasjonen. På fylkeskommunens hjemmeside kan du lese litt om hva som ble sagt:

http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Nyheter/Hadde-ikke-vaert-politisk-aktiv-uten-UFT

Bilde ikke tilgjengelig Vellykket seminar om boligutvikling i distriktene

Det ble en spennende og interessant dag da Hedmark fylkeskommune inviterte til seminar om boligutvikling i distriktene. Seminaret samlet ca. 30 deltakere med representanter fra blant annet Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga, Engerdalen, Stor-Elvdal og Os kommuner. I tillegg var både regionrådet Fjellregionen og regionale aktører representert.   

Side 1 av 5 Neste