Tilskudd til stedsutvikling for 2015

Fylkesrådet har fordelt 1,3 mill. til 5 ulike stedsutviklingsprosjekt i kommunene i 2015. Klikk på overskriften for å lese mer. For 2016 er det satt av en ramme på  1,5 mill. til stedsutviklingsarbeid i kommunene. Søknadsfrist 1. september 2016 

Fylkesrådet har fordelt 1,3 mill. i utviklingsmidler til følgende prosjekt i 2015:

Kongsvinger kommune til mulighetsstudie av ny gang- og sykkelbru over Glomma (500.000)

Grue kommune til sentrumsutvikling og utvikling av boligprosjekter (100.000)

Hamar kommune til 1. fase av utforming av Åttemetersplanet for aktivitet og attraktivitet (200.000)

Eidskog kommune til sluttføring av parken/Oberst Krebs plass (300.000)            

Kongsvinger kommune til lysdesignprosjekt i Kongsvinger sentrum (200.000)

Nedenfor finner du tilleggsinformasjon til årets tilsagnsbrev med standard vilkårsbekreftelse (som skal returneres i underskrevet stand) og ulike maler for rapportering.