Samferdsel, kulturminner og plan

Enheten Samferdsel, kulturminner og plan (SKP) er lokalisert i fylkeshuset i Hamar under en fylkessjef.

Enheten har oppgaver innenfor fagområdene samferdsel, arealplan, kulturvern, samt vilt-, fisk- og vannforvaltning.

Fulufjell
Interregmidler til Fulufjellets nasjonalparker

Storsatsning på Fulufjellets nasjonalparker

Hedmark fylkeskommune v/kulturminneavdelingen er en av samarbeidspartene i Interreg-prosjektet. Vår hovedoppgave er å bistå med kartlegging og registrering av kulturminner da kulturminner er ett av verneformålene i nasjonalparken.

Bilde ikke tilgjengelig Fagdag om kommuneplanens samfunnsdel - tirsdag 12. november, Skarnes rådhus, Sør-Odal kommune

Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Sør-Odal kommune inviterte tirsdag 12. november 2013 til fagdag om kommuneplanens samfunnsdel. 

Bilde ikke tilgjengelig FAGDAG OM FRITIDSBEBYGGELSE - 2. OKTOBER 2013, HERREDSTYRESALEN MOELV

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i samarbeid med Ringsaker kommune til fagdag om fritidsbebyggelse på Moelv den 2. oktober 2013. 

Forollhognatoppen
Regional plan Forollhogna villreinområde ferdigbehandlet

Regional plan Forollhogna villreinområde 2013 - 2025 ble sluttbehandlet i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni. 

Danserestauranten - eksteriørbilde
Høring av fredningsforslag - danserestauranten på Glomdalsmuseet

Hedmark fylkeskommune legger nå forslaget om fredning av danserestauranten på Glomdalsmuseet ut på høring. Frist for høringsinnspill er 18. mars 2013. Uttalelser kan sendes postmottak@hedmark.org

Bilde ikke tilgjengelig Kurs om støy i arealplanlegging - 31. januar 2013, Statens hus

Støyretningslinjen T-1442/2012 er revidert og kommunanle saksbehandlere inviteres til kurs.

Kurset holdes i Statens hus, torsdag 31. januar 2013.

Påmelding innen 18. januar 2013 på hjemmesiden til Fylkesmannen.

Skjermdump av nettstedet
Nasjonalpark med egne nettsider

Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder har fått egne nettsider.