Samferdsel, kulturminner og plan

Enheten Samferdsel, kulturminner og plan (SKP) er lokalisert i fylkeshuset i Hamar under en fylkessjef.

Enheten har oppgaver innenfor fagområdene samferdsel, arealplan, kulturvern, samt vilt-, fisk- og vannforvaltning.

Fulufjell
Interregmidler til Fulufjellets nasjonalparker

Hedmark fylkeskommune er en av samarbeidspartene i Interreg-prosjektet. Vår hovedoppgave er å bistå med kartlegging og registrering av kulturminner da kulturminner er ett av verneformålene i nasjonalparken.

Bilde ikke tilgjengelig FAGDAG OM FRITIDSBEBYGGELSE - 2. OKTOBER 2013, HERREDSTYRESALEN MOELV

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i samarbeid med Ringsaker kommune til fagdag om fritidsbebyggelse på Moelv den 2. oktober 2013. 

Forollhognatoppen
Regional plan Forollhogna villreinområde ferdigbehandlet

Regional plan Forollhogna villreinområde 2013 - 2025 ble sluttbehandlet i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni. 

Skjermdump av nettstedet
Nasjonalpark med egne nettsider

Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder har fått egne nettsider.