FAGDAG OM FRITIDSBEBYGGELSE - 2. OKTOBER 2013, HERREDSTYRESALEN MOELV

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i samarbeid med Ringsaker kommune til fagdag om fritidsbebyggelse på Moelv den 2. oktober 2013. 

Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Ringsaker kommune inviterte til fagdag om fritidsbebyggelse i Herredstyresalen i Moelv onsdag 2. oktober 2013.

 

Rundt 45 deltakere, primært fra kommuner og regionale aktører fra både Hedmark og Oppland, bidro til dette ble en informativ og spennende dag. Det ble blant annet satt fokus på attraktivitet og trender, utbyggingsavtaler i praksis, fritidsboliger i seterlandskapet og grunneiersamarbeid.

 

Se for øvrig infoboksen til høyre for program og foredrag fra dagen.

 

Takk til alle som var med på å gjøre dette til en spennende og interessant dag!