Folkehelse

Nærmiljø og folkehelse - Folkehelsekonferansen 2017

Folkehelsekonferansen ble arrangert i gamle og ærverdige Hamar teater 8.-9. juni 2017, der nærmiljø og inkludering ble belyst fra ulike innfallsvinkler. 

illustrasjon barn som leker
Workshop Zippys venner 18- 19. oktober

Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. 

Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar

Folkehelseprofiler 2017

Folkehelseprofiler for 2017 og tidligere år kan nå lastes ned for fylker, kommuner og bydeler. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2016

Takk til alle som bidro til to fine dager på folkehelsekonferansen i Hedmark 2016. Konferansen ble arrangert på Hamar 9.-10. juni, og hadde påvirkningsfaktorer på helse som tema. 

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2015

Fylkesstatistikk for Hedmark er årlige utgivelser med fakta og statistikk om Hedmark innenfor sentrale temaområder som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Barn, miljø og helse: risiko- og helsefremmende faktorer

Folkehelseinstituttet la 09.05.16 fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.  

Side 1 av 12 Neste