Folkehelse

Informasjon om Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune finner du her:

 Folkehelsestrategi 2018-2022

Folkehelsestrategi 2018-2022 på høring

Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er nå på høring. Høringsfrist er 23. februar.

bilde av forside
Fylkesstatistikk for Hedmark 2017

I fylkesstatistikken for Hedmark som nettopp er ferdigstilt finner du de nyeste faktaene om temaer som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Lørdag hele uka?

I oktober og november kjører Helsedirektoratet en nasjonal sukkerkampanje som en del av kostholdskommunikasjonen "Små grep, stor forskjell". Målgruppene er barn og unge mellom 9 og 13 år og foreldrene deres. 

Strategi for god psykisk helse forside
Mestre hele livet

Mestre hele livet er tittelen på regjeringens nye strategi for god psykisk helse (2017-2022). Målet er at strategien skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Illustrasjon kantine reker
Kantineundersøkelsen 2017

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant kantinene i de videregående skolene i Hedmark 2017 er klare. Tema for undersøkelsen er kantinetilbud, kantinemiljø og om det er enkelt å velge sunt i kantina.

Nærmiljø og folkehelse - Folkehelsekonferansen 2017

Folkehelsekonferansen ble arrangert i gamle og ærverdige Hamar teater 8.-9. juni 2017, der nærmiljø og inkludering ble belyst fra ulike innfallsvinkler. 

illustrasjon barn som leker
Workshop Zippys venner 18- 19. oktober

Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. 

Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar

Side 1 av 13 Neste