Folkehelse

Informasjon om Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune finner du her:

 Folkehelsestrategi 2018-2022

Folkehelseprofiler 2017

Folkehelseprofiler for 2017 og tidligere år kan nå lastes ned for fylker, kommuner og bydeler. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Ungdatarapporten 2016 er publisert

Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Det store flertallet har gode venner å være sammen med, engasjerte foreldre og en skole og et lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i. Dette er viktige betingelser for livskvalitet, god helse og veien til et godt liv.

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2016

Takk til alle som bidro til to fine dager på folkehelsekonferansen i Hedmark 2016. Konferansen ble arrangert på Hamar 9.-10. juni, og hadde påvirkningsfaktorer på helse som tema. 

Barn, miljø og helse: risiko- og helsefremmende faktorer

Folkehelseinstituttet la 09.05.16 fram en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Følgende forhold beskrives i rapporten: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.  

Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Landets skoler har etterspurt mer veiledning om tilrettelegging for skolemåltid. En oppdatert faglig retningslinje for skolemåltidet skal gjøre det enklere for kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse å finne de gode grepene for å bedre elevenes måltider. 

Påmeldingsfrist 4. mai! Kommuner i Oppland er også invitert. Seminar om arbeidet med folkehelseoversikt

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet invitere kommuner i Hedmark til seminar den 12. mai.

Well-being på norsk

I folkehelsearbeidet snakkes det stadig oftere om well-being. Rapporten Well-being på norsk er utarbeidet av stipendiat ved Universitetet i Oslo Erik Carlquist. Rapporten er en begrepsdiskusjon om well-being, knyttet til folkehelseperspektivet. I rapporten drøftes det hvordan begrepet kan brukes i folkehelsesammenheng.- her er nyttig informasjon som begrepet!

Konferanse om inkludering og deltakelse i et folkehelseperspektiv 30. mars

Vi ønsker velkommen til konferanse for å belyse folkehelsearbeidets betydning i samfunnsutviklingsperspektiv og inkludering og deltakelse som viktige strategier. Konferansen er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune, Kongsvinger kommune og Regionrådet for Glåmdalsregionen. 

Forrige Side 2 av 13 Neste