Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar

Ny veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern vil bli presentert. Det vil fokuseres på inneklima og læringsmiljø i skole og barnehage, med blant annet eksempler fra tilsyn. Det vil også gis eksempler på hvordan arbeid med miljørettet helsevern organiseres og kobles til folkehelse- og internkontrollarbeidet, samt hvordan dette kobles til de ulike lovverkene for kommunen.

Seminaret er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert. Begrenset antall plasser.

Påmelding og program finner du på Fylkesmannen i Hedmark sine nettsider: PÅMELDING