Arbeid i et folkehelseperspektiv

Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst, og økonomisk trygghet. Men arbeid og arbeidsmiljø kan også være årsak til helsevansker, blant annet gjennom skader og psykososiale faktorer.

Høy sysselsetting og arbeid for personer med redusert arbeidsevne vil være positivt for folkehelsen.

Linker til informasjon:

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Arbeid og helse - folkehelserapporten 2014 Folkehelseinstituttet

Arbeid, helse og sosial ulikhet 2010 Helsedirektoratet

Folkehelsepolitisk rapport 2015 Helsedirektoratet

Hedmark - et kunnskapssamfunn debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad 05.03.2016 av Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark 

Hedmark må satse massivt på utdanning kronikk 01.03.2016 av Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann Hamar kommune