Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Hedmark fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

 

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og barna og ungdommene selv.

 

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

 

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • lærere i mat og helse i grunnskolen
  • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole

Andre tilbud fra Fiskesprell: 

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Les mer om kurs og andre tilbud fra Fiskesprell

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

  Følg Fiskesprell på Facebook

Barn Bålmat Fiskesprell - Hedmark i teten?

I friluftslivsfylket Hedmark har nå 57 barnehager med nesten 100 barnehageansatte fordelt på 7 kurs  deltatt i Fiskesprellkurs trinn 2. 

Haugenstykket Barnehage, Tromsø. Foto: Ørjan Bertelsen
Invitasjon til fiskesprellkurs i Ringsaker 5. april

Hedmark fylkeskommune inviterer ansatte i barnehager og sfo’er i Ringsaker kommune til gratis heldagskurs i fiskesprell trinn 2 om sjømat i utekjøkkenet.

Fiskesprell ut på Mjøsisen

Kunnskap om trygg ferdsel på isen, pilking og matlaging på bål var tema da barnehageansatte fra Hedmark deltok på Isfiskesprell i Furnesfjorden 28. februar.

Isfiske
Pilkesprell

Hedmark fylkeskommune, Fiskesprell og Hamar Naturskole inviterer ansatte i barnehagene i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange til kurs i isfiskesprell 28. februar 2017. 

Fiskesprellkurs Glåmdalen 26.10.16

Velkommen til Fiskesprellkurs trinn 2 for barnehageansatte i Glåmdalsregionene 26.10.16.

Meld deg på fiskesprellkurs trinn 2 våren 2016

Hedmark fylkeskommune har gleden av å invitere barnehageansatte til fiskesprellkurs trinn 2 våren 2016: 20/4 Hamarregionen og 11/5 Sør-Østerdalsregionen.

Invitasjon til Adventsfisk desember 2015

Fisk som julemat? Fisk som kosemat? Finn på noe gøy med fisk sammen med barna i din barnehage. Hedmark fylkeskommune ønsker å gi barnehager som har deltatt på det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell mulighet til å servere fisk og sjømat i adventstiden.

Fiskesprellkurs trinn 2

Hedmark fylkeskommune har gleden av å invitere barnehageansatte til fiskesprellkurs trinn 2 høsten 2015: 14/10 Fjellregionen, 28/10 Glåmdalen, 4/11 Sør-Østerdal