Folkehelseprofiler 2017

Folkehelseprofiler for 2017 og tidligere år kan nå lastes ned for fylker, kommuner og bydeler. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Folkehelseprofilene utgis årlig av Folkehelseinstituttet, og inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. På side 2 og 3 kan du fordype deg i et aktuelt tema.  2017-profilen har antibiotikaresistens og infeksjonsforebygging som tema. På side 4 finner du et folkehelsebarometer med tabell og diagram der fylket og kommunen blir sammenliknet med landet som helhet.

Last ned profil for fylker og kommuner på folkehelseinstituttets nettsider: Folkehelseprofiler 2017

Brukerveiledning finner du også på folkehelseinstituttets nettsider: Brukerveiledning

Folkehelseprofiler for Hedmark 2017: