Folkehelsestrategi 2018-2021

Her vil vi legge vi ut informasjon og grunnlagsdokumenter i forbindelse med Folkehelsestrategi 2018-21.

Illustrasjonsfoto Personer
Kunnskapsgrunnlag

Her finner du relevant kunnskapsgrunnlag i forbindelse med Folkehelsestrategi 2018-2021

Forside 18 prioriteringer i folkehelsearbeidet
18 prioriteringer i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen har siden 2011 lagt til grunn 18 strategiske prioriteringer for arbeidet.

Strategi for god psykisk helse forside
Mestre hele livet

Mestre hele livet er tittelen på regjeringens nye strategi for god psykisk helse (2017-2022). Målet er at strategien skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Dialogmøte om folkehelsestrategi – 50 entusiastiske deltakere i Hamar Teater!

Det er politisk vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen inviterte derfor interne og eksterne folkehelseaktører til dialog og samarbeid om utvikling av Folkehelsestrategi 2018-2021 3. oktober.