Folkehelsestrategi 2018-2022

Her vil vi legge vi ut informasjon og grunnlagsdokumenter i forbindelse med Folkehelsestrategi 2018-22.

Folkehelsestrategi 2018-2022 på høring

Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er nå på høring. Høringsfrist er 23. februar.

Dialogmøte om folkehelsestrategi – 50 entusiastiske deltakere i Hamar Teater!

Det er politisk vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen inviterte derfor interne og eksterne folkehelseaktører til dialog og samarbeid om utvikling av Folkehelsestrategi 2018-2022 3. oktober.

Forside 18 prioriteringer i folkehelsearbeidet
18 prioriteringer i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen har siden 2011 lagt til grunn 18 strategiske prioriteringer for arbeidet.

Illustrasjonsfoto Personer
Kunnskapsgrunnlag

Her finner du relevant kunnskapsgrunnlag i forbindelse med Folkehelsestrategi 2018-2021