18 prioriteringer i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen har siden 2011 lagt til grunn 18 strategiske prioriteringer for arbeidet.

De 18 prioriteringene ble fremlagt for fylkestinget 14. juni 2011. Disse ble utformet i en periode hvor det nye folkehelsearbeidet og tilhørende lovgrunnlag var i støpeskjeen. Prioriteringene har sammen med gjeldende lovgivning og forskrifter vært et godt styringsgrunnlag for det brede og tverrsektorielle folkehelsearbeidet i fylkeskommunen.