Dialogmøte om folkehelsestrategi – 50 entusiastiske deltakere i Hamar Teater!

Det er politisk vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunen inviterte derfor interne og eksterne folkehelseaktører til dialog og samarbeid om utvikling av Folkehelsestrategi 2018-2022 3. oktober.

50 entusiastiske deltakere la fram synspunkter på hva er god folkehelse, hva er de største folkehelseutfordringene i Hedmark og hvilke strategier må vi utarbeide for å møte disse.

Erlend Myking (fylkessjef for samferdsel, kulturminner og plan i Hedmark fylkeskommune) åpnet møtet. Fylkeskommunen ved Randi Wahlsten (fagleder folkehelse) og Sissel Løkra (seniorrådgiver folkehelse) orienterte om prosessen og grunnlaget for arbeidet med folkehelsestrategien.

Helsedirektoratet innledet møtet ved seniorrådgiver Ellen Marie Paulssen, og hun fortalte om gjeldende folkehelsepolitikk, kommuners og fylkeskommuners arbeid etter folkehelseloven og nasjonale satsinger. Hun nevnte i den anledning spesielt psykisk helse i folkehelsearbeidet og program for folkehelsearbeid i kommunene.

I forkant av workshopen var det stutte innlegg ved Hanne Kjøsnes (seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark), Bjørn Lien (Fylkesdirektør NAV Hedmark), Arild Granerud (professor psykisk helsearbeid Høgskolen Innlandet), Roy Heine Olsen (folkehelse- og SLT-koordinator, Elverum kommune), Siri H. Venstad Lonkemoen (Spesialrådgiver, Korus-ØST), Gunn Randi Fjæstad (fylkespolitiker og leder for Hedmark fylkes flerkulturelle råd), Janne Vikerødegården (koordinator for Ungdommens fylkesting i Hedmark).

 

En oppsummering fra møtet sendes ut til deltakerne og alle kommuner, og vil danne grunnlag for det videre arbeidet med strategien. Det er viktig for fylkeskommunen å få innspill fra så mange folkehelseaktører som mulig, og det vil bli invitert til og gjennomført flere dialogmøter underveis.

Høringsutkast vil bli sendt ut på nyåret, og strategien skal være ferdig juni 2018.