Folkehelsestrategi 2018-2022 på høring

Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er nå på høring. Høringsfrist er 23. februar.

Høringsbrev:

Høringsdokument:

Grunnlagsdokument med kilder og kunnskapsoversikter: 

Høringsfrist 23. februar

Høringsinnspill sendes  postmottak@hedmark.org eller skrives direkte inn i nettskjema.

---------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til høringskonferanser:

Påmelding høringskonferanser:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-pdqr6X_XBfs-xesY1NwofcqYaZCBRoKAppAbJdZQ1W0VA/viewform?usp=sf_link