Kunnskapsgrunnlag

Her finner du relevant kunnskapsgrunnlag i forbindelse med Folkehelsestrategi 2018-2021

Kunnskapsoversikter:

Spørreundersøkelser:

22 spørsmål om hvordan det er å bo og leve i Hedmark. Undersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i Hedmark 2013 - 2014, og over 4000 Hedmarkinger har svart.

Spørreundersøkelse i Hedmark om påvirkningsfaktorer på helse i nærmiljøet. Presentasjon av resultater på kommunenivå.

Undersøkelse om nærmiljø og inkludering 2016

Det er utarbeidet tre delrapporter til nærmiljøundersøkelsen II som omhandler aktivitetsdeltakelse, egenvurdert helse og lokalsamfunnet.

Spørreundersøkelse om hvordan 50-79-åringer i Hedmark vurdere boligsituasjon i framtida. 1200 personer i alderen 50-79 år har svart på undersøkelsen. Egne tall for Hamar, Elverum, Kongsvinger og Alvdal/Folldal/Os (sammenslått).

Andre ressurser:

www.ungdata.no

Ungdata er lokale spørreundersøkelser blant ungdom i Norge, som gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. På nettsidene til Ungdata finner du resultater fra spørreundersøkelsene på kommune- og landsnivå.

www.fhi.no 

På folkehelseinstituttets nettsider finner du temaartikler og folkehelseprofiler for kommuner og fylker. 

www.nibr.no

By- og regionforskningsinstuttet NIBR studerer blant annet ulike sider ved lokal og regional samfunnsutvikling, og her kan du finne en rekke artikler knyttet til dette.