Kantineundersøkelsen 2017

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant kantinene i de videregående skolene i Hedmark 2017 er klare. Tema for undersøkelsen er kantinetilbud, kantinemiljø og om det er enkelt å velge sunt i kantina.

Hedmark fylkeskommune ved folkehelseteamet, Tannhelsetjenesten, Eiendom og Innkjøp og Videregående opplæring har i mange år hatt fokus på kantinene i de videregående skolene. Det ble våren 2017 gjennomført en spørreundersøkelse om kantinetilbudet og om det er enkelt å velge sunt i kantina.

Undersøkelsen er en kort, nettbasert undersøkelse med 16 spørsmål om bl.a. tilbud av sunne produkter, kompetansebehov og miljøet i kantina. Undersøkelsen ble gjennomført via elektronisk spørreskjema i Google disk. Undersøkelsen ble sendt ut til alle kantinelederer ved de videregående skolene i Hedmark, og 11 kantiner har besvart skjema.

Se resultatene fra undersøkelsen her: