Nærmiljø og folkehelse - Folkehelsekonferansen 2017

Folkehelsekonferansen ble arrangert i gamle og ærverdige Hamar teater 8.-9. juni 2017, der nærmiljø og inkludering ble belyst fra ulike innfallsvinkler. 

Takk til alle som bidro til to flotte dager på folkehelsekonferansen 8.-9. juni! 

Den alltid engasjerte fylkesråd Thomas Breen åpnet konferansen. Hovedbudskapet hans var om hvor viktig det er for fylkeskommunen og andre å bygge kunnskap om påvirkningsfaktorer på helse i nærmiljøet. Denne kunnskapen må spres bredt og tverrsektorielt. Han understreket at opplevelsen av å høre til og føle seg inkludert er av stor betydning for helse, livskvalitet og utvikling av sterke nærmiljø.

Åpningsinnlegget ble holdt av polfarer, forfatter og forsker Monica Kristensen. Hun holdt et interessant og personlig foredrag om våre polarhelter, og med helt nye fotografier som ikke har vært vist tidligere. Hun dokumenterte at livet som polfarer gjennom historien har vært tøft både for psykisk og fysisk helse, og at nærmiljøet som de var en del av på ekspedisjonene var svært viktig. Hun stilte også spørsmålene om det ligger opplevelse av mestring og god helse i det å lykkes med å gjennomføre store bragder og om helter som forbilder kan gi styrket identitet, tilhørighet og positive opplevelser for andre.

Monica Kristensen

Monica Kristensen

På første dag av konferansen var arbeidsliv og folkehelse et viktig tema. Anja Søberg, direktør i NAV Hedmark arbeidslivssenter, snakket om arbeidets helsefremmende betydning. Hun hadde med seg Sverre Rudjord, kommunalsjef for helse og omsorgssektoren i Ringsaker kommune og Morten Wemundstad, Selgerleder for XXL Sport og villmark. Vi fikk en rekke eksempler på hvordan NAV jobber med å få personer ut i arbeid som ikke nødvendigvis har formell kompetanse. "Ta sjansen" var et eksempel på en møteplass mellom arbeidsgivere og kandidater, der resultatet er at 70 % er/har vært i arbeid/ aktivitet. XXL fortalte om hvordan de jobber med å rekruttere personer inn i bedriften som har falt ut av arbeidslivet.

Wemundstad, Rudjord og Søberg

Morten Wemundstad, Sverre Rudjord og Anja Søberg

Første dag ble avrundet med foredrag om normer og normalitet. Victoria Øverby Steinland, skole- og antidiskrimineringsrådgiver i Skeiv Ungdom, oppfordret til å utfordre normene vi har i samfunnet. Hun formidlet behovet for å tenke litt nytt og utfordre enkelte normer i samfunnet for å kunne motvirke utenforskap og sikre inkludering. Lars Grue, sosiolog og dr. Philos ved NOVA, snakket i sitt innlegg om normalitet og hva det betyr at noe er normalt.

Andre dag startet med et engasjerende innlegg fra en lokal, men nasjonalt og internasjonalt anerkjent professor i pedagogikk Thomas Nordahl. Han beskrev hva som virker og ikke virker for å skape en god skole med godt miljø og gode læringsresultater. Han poengterte også sammenhengen mellom utdanningsnivå og psykisk og fysisk helse.

Leo Ajkic, kjent bl.a. som programleder i tv-serien "Flukt" på NRK, fortalte sin historie om flukt til Norge og oppvekst i Bergen. Hvordan vi får til en best mulig inkludering av tilflyttere var et av mange temaer han var brennende engasjert i. 

Arkitektur som påvirkningsfaktor på helse fikk vi eksempel på i foredraget til arkitekt Tanja Lie fra Lie Øyen arkitekter. Hun fortalte bl.a. om et innovativt boligprosjekt i Stange der man har bygd skreddersydde boliger for førstegangsetablerere i en overkommelig prisklasse. 

Dessverre utgikk foredraget om Grorudalssatsingen pga sykdom, men informasjon om satsingen finner du her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen-2017-2026/

Konferansen ble avsluttet med en presentasjon av Nærmiljøundersøkelsen 2016, en spørreundersøkelse gjennomført av Hedmark fylkeskommune i samarbeid med TNS Kantar. Et interessant funn i denne undersøkelsen er for eksempel at mange opplever sine nærmiljø som trygge, men ikke like mange opplever nærmiljøene som inkluderende og åpne for annerledeshet. Resultatene fra undersøkelsen finnes på våre nettsider, og i tillegg kan flere tall enn det som står i rapporten hentes ut ved å kontakte folkehelseteamet: folkehelse@hedmark.org

På facebook kan du se video fra konferansen: https://www.facebook.com/hedmarkfylkeskommune/videos/657410971115745/

Presentasjoner: