Nettverk og konferanser

Hedmark fylkeskommune prioriterer folkehelsearbeidet. Folkehelse er et satsningsområde både i Fylkesplanen og Samarbeidsprogrammet. 

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2017

Velkommen til årets folkehelsekonferanse i Hedmark. Konferansen finner sted i Hamar teater, og tema for årets konferanse er nærmiljø og folkehelse.

Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2016

Takk til alle som bidro til to fine dager på folkehelsekonferansen i Hedmark 2016. Konferansen ble arrangert på Hamar 9.-10. juni, og hadde påvirkningsfaktorer på helse som tema. 

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2-3. september 2015

"Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet" er tittelen på årets folkehelsekonferanse i Hedmark 2-3. september.Temaene på konferansen er:

  • aktiv aldring
  • kunnskapsgrunnlag
  • folkehelseperspektiv i planlegging og tverrsektorielt samarbeid
  • mat og samfunn
  • oppvekst, psykisk helse og frafall
  • folkehelse, klima og miljø
  • friluftsliv
Folkehelsekonferansen 18-19. mars 2014

Her finner du informasjon, program og aktuelle lenker fra folkehelsekonferansen på Hamar 18.-19. mars 2014. Tema for konferansen var psykisk helse i hverdagen og kultur som påvirkningsfaktor på helse.

Ny organisering av ledsager- og støttekontakttjenesten

25. oktober ble det holdt seminar på Terningen Arena i Elverum for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste/ andre aktuelle som planlegger og tilrettelegger for folks fritid. Seminaret var meget populært, og 79 deltok på seminaret.

Gratis seminar 25. september med fokus på framtidas støttekontakttjeneste

Hedmark Fylkeskommune i samarbeid med Kulturnettverket Sykehuset Innlandet, Hamar kommune og Ringsaker kommune inviterer til gratis seminar med fokus på framtidas støttekontakttjeneste.

Lokalt samarbeid - hvordan forebygge sammen?

Frisklivssentraler (FLS) og Frivilligsentraler har mange muligheter til å samarbeide om forebyggende tiltak i lokalsamfunnet, og dette var tema under samlingen 29.august på Rica Elgstua Hotel i Elverum. 

Side 1 av 2 Neste