Eksterne nyhetsbrev og lenker

Under finnes et utvalg nyhetsbrev og linker til nettsider som kan være av interesse for alle som jobber med folkehelse. 

Aktuelle saker for frisklivssentralene:

Aktuelle saker fra Helsedirektoratet:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen

Aktuelle saker fra statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI:

https://stami.no/

Aktuelle saker om kommuner og regioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921/

Rundskriv fra KS finner du her:

http://nyhetsbrev.kf-infoserie.no/nyhet/nyhetsbrev155.htm