Søke tilskudd folkehelse

Hedmark fylkeskommune har to tilskuddsordninger innen folkehelsearbeid:

1. "Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet" - søknadsfrist 12. april og 12. september

Arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark. Arbeidet skal rettes mot befolkningen, og gjelder ikke individrettede tiltak. Kommuner i Hedmark kan søke. Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

2. "Enkelt å velge sunt" - løpende søknadsfrist

Profilering av «Enkelt å velge sunt i Hedmark». Tilskuddsordningen omfatter både tilskudd til innkjøp av frukt og grønt, og tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat. Tilskudd til aktiviteter på arenaer der barn og unge ferdes vil bli prioritert. Kommunene i Hedmark og frivillige organisasjoner kan søke.

Søknaden sendes via nettstedet  regionalforvaltning.no

Det oppfordres til å ta kontakt med Hedmark fylkeskommune i forkant av innsending av søknaden, for nødvendige avklaringer.

Eget skjema for barnehager

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke støtte gjennom ordning 2. "enkelt å velge sunt". Fiskesprellbarnehager kan søke om inntil kr 2000,- til aktivitet/ tiltak med fokus på fisk og annen sjømat. Hver barnehage kan få tilskudd inntil to ganger i året. Barna skal involveres i aktiviteten/ tiltaket.

Barnehagene har et eget søknadsskjema som fylles ut og sendes postmottak@hedmark.org: