Statistikk og fakta om folkehelse

Folkehelseloven stiller krav til at fylkeskommunene skal ha oversikt over befolkningens helse og de faktorer som virker inn på denne.

God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive lokale folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Fylkeskommunen skal understøtte det kommunale folkehelsearbeidet. Dette gjør vi bl.a. gjennom statistikkpakkene som er utarbeidet for hver region, tilgjengeliggjøring av statistikk på nettsidene og gjennomføring av mindre spørreundersøkelser. Vi arrangerer også dialogmøter, kurs og seminarer med statistikk og oversiktsarbeid som tema.

Folkehelseprofiler 2014 er publisert

Folkehelseinstituttet publiserte 21. januar folkehelseprofiler 2014 for alle landets 428 kommuner. Dette er tredje året at instituttet publiserer slike profiler.

Veileder til arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til bestemmelser i folkehelseloven og til forskrift om oversikt over folkehelsen. Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis

Statistikkpakker 2013 folkehelse

Her finner du regiontallene for 2013, med data på befolkning, levekår og helsetilstand.

Fersk undersøkelsen om fruktordning i ungdomsskolene i Hedmark

29 av 37 ungdomsskoler i Hedmark tilbyr elevene gratis skolefrukt daglig. Dette viser en fersk undersøkelse som Hedmark fylkeskommune har gjort i alle fylkets ungdomsskoler. Alle ungdomsskoleelever i Norge har rett til gratis frukt hver dag.

Ungdoms levekår

Fersk publikasjon fra SSB som beskriver ulike sider ved levekårene til ungdom og unge voksne i alderen 16-30 år i Norge.

Folkehelseprofiler 2013

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler 2013 for kommunene i Norge. Nytt av året er bl.a. data om overvekt blant menn hentet fra sesjonsdata, andel en-person husholdninger og en ny indikator for ulikhet i inntekt. Klikk på lenken for å komme til profilene: Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler

UngData tilbyr gratis ungdomsundersøkelse for alle kommuner og fylkeskommuner

Undersøkelsen er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Små grep, stor forskjell - råd for et sunnere kosthold

Helsedirektoratet lanserer den nye nøkkelhull- og kostrådskampanjen «Små grep, stor forskjell» i dag. I forbindelse med dette har de gjennomført en landsomfattende undersøkelse av folks kosthold. Målet er å vise at man med enkle grep kan få et sunnere kosthold.

Forrige Side 2 av 3 Neste