Eksempler på folkehelseoversikter

Kommuner og fylkeskommuner skal hvert 4. år utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse, som skal ligge til grunn for planstrategiarbeidet.

Lov og forskrift stiller krav til hvilke temaer oversikten skal inneholde, men utforming og innretning er opp til hver enkelt kommune og fylkeskommune. Under har vi listet opp eksempler på hvordan dette gjøres i noen kommuner og fylkeskommuner. For å vise det store spennet i innretning og utforming blant kommunene er sideantallet i oversiktene angitt. Tips oss gjerne om andre eksempler!

.

Hedmark:

Elverum kommune (16 sider)

Hamar kommune (14 sider)

Folldal kommune (69 sider)

.

Andre fylker:

Nord-Gudbrandsdal (110 sider)

Gran kommune (75 sider)

Kommuner i Hordaland

Hjelmeland kommune (82 sider)

Rana kommune (45 sider)

Øksnes kommune (50 sider)

Rauma kommune (65 sider)

Skodje kommune (10 sider)

Ulstein kommune (46 sider)

Volda kommune (45 sider)

Ålesund kommune (108 sider)