Folkehelseprofiler for kommunene 2015

Folkehelseprofiler for kommunene 2015 er i dag publiserte på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2015-profilene er psykisk helse blant barn og unge. Kommunene vil også finne forskjell i levealder mellom utdanningsgrupper.

Folkehelseprofilene for 2015 inneholder data om befolkning, levekår, levevaner, skole, helse og sykdom. For 2015 er det flere nye indikatorer. Blant annet kan kommunene for første gang finne forskjellen i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper i kommunen.

Tema for 2015-profilene er psykisk helse blant barn og unge.

 

Gå til folkehelseprofiler for kommunene (Folkehelseinstituttets nettsider)