Fylkesstatistikk for Hedmark 2017

I fylkesstatistikken for Hedmark som nettopp er ferdigstilt finner du de nyeste faktaene om temaer som befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

Trykk på bildet eller linken under for å nedlaste fylkesstatistikken. 

Fylkesstatistikk for Hedmark er årlige utgivelser med fakta og statistikk om Hedmark innenfor befolkningsutvikling, folkehelse, tannhelse, likestilling utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, kulturminner, samferdsel samt klima og miljø.

Hensikten med publikasjonen er å gi en samlet fremstilling av fakta og tallgrunnlag innenfor ulike samfunnsområder. Målet er at denne oversikten skal bli et nyttig kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunen, kommunene og andre samarbeidspartnere.

Vi håper du finner ny og aktuell informasjon om vårt fylke i statistikken. Samtidig bør dette også kunne gi anledning til refleksjon og debatt om fylkets utvikling, både før, nå og i fremtiden.

Har du rettelser eller andre kommentarer til fylkesstatistikken vil vi sette pris på å motta dem ved henvendelse til Inger Stensgaard Sørensen, alternativt til Hans Ove Hjelsvold.

Enkelttematikker

Hvis du er interessert i enkelttematikker kan du nedlaste enkeltkapitler fra fylkesstatistikken her:

Lyst på mer?

Du finner mer og aktuell statistikk- og analysedata på fylkeskommunens nettside. Du finner startsiden til statistikk- og analyse her. Vi er ved å utbygge denne siden og det vil etterhvert komme flere artikler.

Meld gjerne inn til oss hvis du har relevante statistikker eller analyser for Hedmark fylke, fylkets kommuner og samarbeidspartere. Kom også gjerne med tilbakemeldinger på hva du finner interessant eller har behov for av statistikk- og analysedata i relasjon til utviklingen av fylket og fylkets kommuner og samarbeidspartnere. Fylkeskommunen vil gjerne bidra til at relevante faktagrunnlag og analyser av og om fylket og dets kommuner, blir tilgjengeliggjort for flest mulig. Henvendelser kan rettes til Inger Stensgaard Sørensen.

Kvalitet på nedlastningsfilene

Nedlastningsfilene som du finner her på siden er i pdf-format. Hvis du har behov for noen figurer eller bilder i bedre kvalitet og med mulighet for å gjøre egne tilpassninger, kan du ta kontakt til oss.

Henvendelser kan rettes til Inger Stensgaard Sørensen.

Tidligere utgaver av fylkesstatistikken.

Fylkesstatistikk for Hedmark 2016

Vi har endret navn på fylkesstatistikken slik at årstallet følger det året, hvor publikasjonen utkommer. Det betyr at det ikke finnes en 2016-versjon. Den forrige versjon før 2017-versjonen er den som heter Fylkesstatistikk for Hedmark 2015. 

Fylkestatistikk for Hedmark 2015

Fylkestatistikk for Hedmark 2014

Her finner du to versjoner: en interaktiv pdf og en trykkversjon

Fylkesstatistikk for Hedmark 2013