Spørreundersøkelser folkehelse

Her ligger rapporter fra ulike spørreundersøkelser som er gjennomført i regi av folkehelseteamet i Hedmark fylkeskommune:

.

22 spørsmål om hvordan det er å bo og leve i Hedmark. Undersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i Hedmark 2013 - 2014, og over 4000 Hedmarkinger har svart.

.

Spørreundersøkelse blant kantinene i de videregående skolene i Hedmark som handler om kantinetilbudet og om det er sunne valg i kantina.

.

550 hjemmeboende personer over 67 år i kommunene i Glåmdalen har svart på spørsmål rundt matvaner og kosthold. De fleste er godt fornøyd med kostholdet sitt og sier at de har god matlyst!

.

Spørreundersøkelse om hvordan 50-79-åringer i Hedmark vurdere boligsituasjon i framtida. 1200 personer i alderen 50-79 år har svart på undersøkelsen. Egne tall for Hamar, Elverum, Kongsvinger og Alvdal/Folldal/Os (sammenslått).

.

Stor undersøkelsen blant 1336 10. klassinger i Hedmark gjennomført i 2009. Rapporten sammenlikner data fra samme undersøkelse i 2001. Temaene i undersøkelsen spenner fra skolesituasjon og trivsel på skolen til fritidsaktiviteter, forhold til familie og venner osv.  

.

Spørreundersøkelse blant ungdomsskolene i Hedmark om hvordan de gjennomførte frukt- og grøntordningen i 2013.

Nærmiljøundersøkelsen i Hedmark 2015

Spørreundersøkelse i Hedmark om påvirkningsfaktorer på helse i nærmiljøet.

Presentasjon av resultater på kommunenivå.

Undersøkelse om nærmiljø og inkludering 2016

Spørreundersøkelse blant kantinene i de videregående skolene i Hedmark som handler om kantinetilbudet og om det er sunne valg i kantina.

Delrapporter Nærmiljø og inkludering 2016:

Spørreundersøkelser