Veiviser i lokalt folkehelsearbeid

Praktisk hjelpemiddel fra Helsedirektoratet til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Etter folkehelseloven har kommunene ansvar for å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og ut fra dette iverksette hensiktsmessige tiltak. Veiviserne utgjør en kunnskapsbase og faglig plattform for lokalt forebyggende arbeid og skal være en hjelp til kommunene for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Veiviser i lokalt folkehelsearbeid Helsedirektoratet

 

Temaene som omtales i veiviseren har følgende innhold: