Tverrsektorielle tema

Folkehelseteamet i Hedmark fylkeskommune har etablert ressursgrupper på temaer som er viktige i folkehelsearbeidet. Disse ressursgruppene består av 3-5 fagpersoner fra ulike fagmiljø og organisasjoner i Hedmark. Disse bidrar med kunnskap og erfaring inn i bl.a. utforming av program til folkehelsekonferansen og som ressurser i arbeidet med de ulike temaene. Klikk på lenkene under for å komme direkte til temaets nettsider.