Aktiv aldring

WHO lanserer rapport om aldring og helse

På verdensdagen for eldre 1. oktober lanserte WHO en ny rapport om aldring og helse, som gir et rammeverk til politikk og planlegging for å møte den økende andelen eldre i befolkningen på en helsefremmende og god måte.

Healthy ageing infografics fra WHO

Her har WHO laget en informasjonsfigur om helsevennlig aldring. Klikk på overskriften for å se plakaten. Konklusjonen fra WHO: Healthy ageing ... being able to do the Things we value for as long as possible