Mat og samfunn i et folkehelseperspektiv

"Mat er ikke bare mat. Mat er politikk, kultur og religion. Mat angår oss alle - hele tiden" (sitat Forskningsdagene 2015).

Hedmark fylkeskommune har i mange år arbeidet for at det skal være enkelt å velge sunt på arenaer der folk ferdes. Dette har vi bl.a. gjort ved å arbeide systematisk og langsiktig med kantinene i de videregående skolene, holdt Fiskesprellkurs for barnehageansatte i fylket og støttet ulike arrangementer med sunn mat. 

Skolemåltidet - en ressurs for trivsel og læringsmiljø

16. juni ble det arrangert en konferanse for alle de videregående skolene i Hedmark med mat og måltider som tema. Mat og måltider har stor betydning for kosthold, trivsel og læring. 

Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Landets skoler har etterspurt mer veiledning om tilrettelegging for skolemåltid. En oppdatert faglig retningslinje for skolemåltidet skal gjøre det enklere for kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse å finne de gode grepene for å bedre elevenes måltider. 

Fagsamling for kantineansatte

30. november 2015 var kantineansatte ved de videregående skolene i Hedmark samlet til fagsamling der sunne valg i kantina var tema.

Reduksjon av saltinntaket i befolkningen

Hva man spiser og drikker påvirker helsen. Det er dokumentert sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Helsedirektoratet har nå publisert en tiltaksplan for reduksjon av saltinntak i befolkningen.

Strategi for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt en strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

Bilde av noen som tar tabletter ut av et pilleglass
Flere overlever alvorlig sykdom

Nordmenns helse er stadig bedre, flere overlever alvorlig sykdom og levealderen øker.

Bilder av frukt og grønnsaker
Kartlegging av kantiner i ungdomsskoler

Hedmark fylkeskommune er opptatt av å følge de nasjonale satsingsområdene innenfor kost og ernæring. I ungdomsskolene har det eksistert liten oversikt når det gjelder mat- og drikketilbudet til elevene.

Bilde av en sigarett
Passiv røyking tar liv

På verdensbasis dør ca. 600.000 årlig som følge av passiv røyking.

Side 1 av 2 Neste