Viktige skjemaer

Rapporteringsskjema fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv for 2014 , frist er 10. januar 2015.

Sendes til Hedmark fylkeskommune, Strategisk stab – folkehelse,

Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar evnt postmottak@hedmark.org

Eldre skjema

Rapporteringsskjema 2013 fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv:

 

      Frist 10. januar 2014

til Hedmark fylkeskommune, Strategisk stab – folkehelse,

Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar evnt postmottak@hedmark.org

 

 

 Frist for rapportering er fredag 15. mars 2013